Image is not available
Image is not available
Slider

KDO JE DANA BLAŽEVIČOVÁ

Dana Blaževičová se narodila v roce 1964 v Jablonci nad Nisou.  Gymnázium ukončila maturitou v roce 1982 v Jablonci. Další maturitu složila v roce 1984 na SZŠ Teplice v oboru rehabilitační pracovník. Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník v úseku práce léčebná tělesná výchova absolvovala v roce 1994 v Institutu  pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.

Od roku  1986 ( II. trenérská třída ) je profesionální instruktor a cvičitel. V roce 1990 absolvovala  Českou školu aerobicu Heleny Jarkovské . Další specializace má na jazzdance, moderndance, kondiční cvičení na gymballech a s overbally, stretching, power yoga, BOSU, alpinning a další.

V současnosti  pracuje jako fyzioterapeut ve vlastním privátním nestátním zdravotnickém zařízení ZDRAVÉ TĚLO A DUŠE. Je lektorkou Funkční manuální mediciny Doc. Tichého. Vede kurzy nejrůznějších pohybových forem, převážně se zaměřením na hluboký stabilizační systém .

CO DĚLÁ DANA BLAŽEVIČOVÁ

FYZIOTERAPIE

SU-JOK

SHAMBALLA

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

DANA BLAŽEVIČOVÁ

28. října 2015/23
466 01 Jablonec nad Nisou

tel.: +420 773 584 312
e-mail: dana@zdraveteloaduse.cz
IČ: 12807141

webové stránky od big profit s.r.o.